دستگاه تصفیه آب

منتشر شده : دوشنبه,۲۵ بهمن ۱۳۹۵

دستگاه تصفیه آب چیست

سیستم تصفیه آب صنعتی

اولترا فیلتراسیون

دستگاه تصفیه آب

تصفیه آب با استفاده از سیستم اسمز معکوس یا همان تصفهی آب غشایی ممبرانی به علت راندمان و هزینه پایین در صنعت تصفیه آب یکی از بهترین روش ها می باشد با استفاده از دستگاه های تصفیه آب صنعتی میتوان آب دریاها را نیز تصفیه و نمک زادیی کرد همچنین برای تهیه آب شرب و مصارف صنعتی نیز از دستگاههای تصفیه آب صنعتی میتوان استفاده کرد .اما روش های دیگری نیز برای تصفیه آب بشرح زیر وجود دارد :

سیستم میکرو فیلتراسیون:

 برای حذف ذرات ملعق و جامد  تا اندازه 0.1 میکرون از فیلتر های میکرونی MF استفاده میکنند این سیستم را در دستگاه تصفیه آب صنعتی نیز استفاده میگردد.

اولترا فیلتراسیون: 

برای حذف کلوییدها، پروتئین ها، آلاینده های میکروبیولوژی و مولکول های آلی بزرگ و نمک های حل شده در اندازه 0.1 میکرون از دستگاه اولترا فیلتراسیون استفاده می شود

سیستم نانو فیلتراسیون:

 برای حذف ذرات به اندازه 1 نانو متر از ممبرانی به نام نانو فیلتر استفاده میگردد در واقع نانو فیلتراسیون تکنولوژی بین اسمز معکوس و اولترا فیلتر می باشد
سیستم اسمز معکوس (RO) : 

سیستم اسمز معکوس RO  بهترین روش فیلتراسیون می باشد یک دستگاه تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس قادر است تمامی نمک های حل شده در آب، سختی ،آلودگی میکروبی و ویروسی ، ذرات تا 0.005 میکرون را حذف کند

 

 
 

اسمز معکوس   دستگاه اسمز معکوس   قیمت دستگاه اسمزمعکوس   فروش دستگاه اسمز معکوس   استعلام قیمت دستگاه اسمز معکوس   مناقصه اسمز معکوس   آب شیرین کن صنعتی   آب شیرین کن   RO آب شیرین کن کشاورزی   آب شیرین کارخانه   دستگاه تصفیه آب صنعتی   دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس   دستگاه تصفیه آب کشاوزی   دستگاه تصفیه آب صنعتی   دستگاه تصفیه آب مرغداری   دستگاه تصفیه آب دریا   قیمت دستگا تصفیه آب صنعتی   قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی   قیمت دستگاه تصفیه آب در تبریز   قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی در اردبیل   قیمت دستگاه تصفیه آب در تهران   تصفیه آب صنعتی   تصفیه آب صنعتی در ارومیه

 

تگ ها : مطالب سایت