مراحل تصفیه آب

منتشر شده : یکشنبه,۰۱ اسفند ۱۳۹۵

مراحل تصفیه آب

مراحل تصفیه آب

تصفیه اولیه (تصفیه فیزیکی)
تصفیه یا جدا سازی فیزیکی که در مورد ذرات و مواد  معلق صورت میگیرد ، که در اصطلح تصفیه آب بصورت فیزیکی میگویند .

روش های مختلفی برای تصفیه آب فیزیکی وجود دارد از جمله  میتوان حوضچه های آرامش ،فیلتر های شنی و فیلتر های میکرونی و.. اشاره کرد.

تصفیه ثانویه: از این روش تصفیه آب برای حذف مواد جامد،سختی آب و مواد آلی استفاده میگردد:  :

الف – روشهای شیمیایی
ب – روشهای بیوشیمیایی

در روش تصفیه آب شیمیایی مواد شیمیایی به آب اضافه میگردد این مواد باعث تشکیل توده ها گردیده که در تصفیه فیزیکی این توده ها حذف میگردد.

این فرآیند را لخته سازی می گوییم . لخته سازی در بسیاری از موارد استفاده می شود ، از جمله استفاده از آب رودخانه ها که دارای گل و لای هستند

.
مواد لخته ساز : برای تصفیه آب

۱آب آهک : Ca(OH)2 برای لخته سازی و باکتری کشی از آهک هیدارته استفاده میگردد. .

۲آلوم یا سولفات آلومینیوم
۳کلرورفریک یا سولفات فریک
۴پلی الکترولیت
۵املاحی مثل FeCl2

 
 

اسمز معکوس   دستگاه اسمز معکوس   قیمت دستگاه اسمزمعکوس   فروش دستگاه اسمز معکوس   استعلام قیمت دستگاه اسمز معکوس   مناقصه اسمز معکوس   آب شیرین کن صنعتی   آب شیرین کن   RO آب شیرین کن کشاورزی   آب شیرین کارخانه   دستگاه تصفیه آب صنعتی   دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس   دستگاه تصفیه آب کشاوزی   دستگاه تصفیه آب صنعتی   دستگاه تصفیه آب مرغداری   دستگاه تصفیه آب دریا   قیمت دستگا تصفیه آب صنعتی   قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی   قیمت دستگاه تصفیه آب در تبریز   قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی در اردبیل   قیمت دستگاه تصفیه آب در تهران   تصفیه آب صنعتی   تصفیه آب صنعتی در ارومیه

تگ ها : مطالب سایت