تصفیه آب به روش اسمز معکوس

منتشر شده : دوشنبه,۰۲ اسفند ۱۳۹۵

تصفیه آب به روش اسمز معکوس

تصفیه آب صنعتی

آب شیرین کن صنعتی<

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس

تکنولوژی  اسمز معکوس چیست
اسمز معکوس، تکنولوژی به روزی است که در آن  آب را برای مصارف مختلفی مانند شرب،مصارف صنعتب،صنایع پزشکی ،تصفیه آب دریا ، تصفیه می نماید.
.

 اسمز چیست :‌ 
اسمز یک راه(طبیعی) به معنی عبور یک محلول غیلظ از میان مانع ممبران نیمه تراوا  است.  در نظر بگیرید یک مخزن آب خالص را با ممبران نیمه تراوا شامل دو قسمت  می باشد  آب خالص در مقایسه با دو قسمت یک ممبران نیمه تراوا ایده آل در فشار و دما برابر از میان ممبران ها عبور نمی کند، زیرا اختلاف سطح شیمیایی دو قسمت  مساوی است.

حال اگر نمک قابل حل به یکی از این قسمت ها اضافه شود، اختلاف سطح شیمیایی این محلول نمک کاهش پیدا می کند. قسمت آب خالص از میان ممبران به قسمت محلول نمک حرکت می کند تا تعادل اختلاف سطح شیمیایی برقرارگردد.

اسمز معکوس چیست
در مخزن، آب به سمت قسمت نمک دار ممبرین حرکت می کند تا تعادل برقرار شود. به کارگیری فشار خارجی برای همسان سازی قسمت محلول نمک با فشار اسمزی همچنین باعث برقراری تعادل خواهد شد.
فشار مضاعف باعث افزایش اختلاف سطح شیمیایی آب موجود در محلول نمک می شود و سبب عبور حلال به سمت قسمت آب خالص می گردد. زیرا در آن حالت دارای اختلاف سطح شیمیایی پائین تری می باشد.
این پدیده اسمز معکوس نامیده می شود.

نیروی محرک شیوه اسمز معکوس، فشار کاربردی است. مقدار انرژی مورد نیاز برای تفکیک اسمزی مستقیماًً به میزان شوری حلال مربوط می شود. بنابراین، انرژی بیشتری برای تولید مقدار یکسان آب از حلال با غلظت بالای نمک لازم است.

 
 

اسمز معکوس   دستگاه اسمز معکوس   قیمت دستگاه اسمزمعکوس   فروش دستگاه اسمز معکوس   استعلام قیمت دستگاه اسمز معکوس   مناقصه اسمز معکوس   آب شیرین کن صنعتی   آب شیرین کن   RO آب شیرین کن کشاورزی   آب شیرین کارخانه   دستگاه تصفیه آب صنعتی   دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس   دستگاه تصفیه آب کشاوزی   دستگاه تصفیه آب صنعتی   دستگاه تصفیه آب مرغداری   دستگاه تصفیه آب دریا   قیمت دستگا تصفیه آب صنعتی   قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی   قیمت دستگاه تصفیه آب در تبریز   قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی در اردبیل   قیمت دستگاه تصفیه آب در تهران   تصفیه آب صنعتی   تصفیه آب صنعتی در ارومیه

تگ ها : مطالب سایت